Nyheter fra Søre Osen

17.mai programmet

Hos oss som alle andre steder er det begrensninger på hvordan nasjonaldagen kan feires. 

Det blir bl.a. samling ved bautaen ved Østenheden, men ikke tradisjonelt tog fra Samfunnshuset. Tale for dagen blir også overført på Søre Osens facebookside. Aktiviteter og enkel servering skjer utendørs. Se programmet for detaljer. 

 

Spørsmål?

Her finner du oss

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no