Nyheter fra Søre Osen

Innlevering loddbøker

Sommerlotteriet i regi grendeutvalget pågår fremdeles, men for å få full oversikt over bøkene ønsker Anne og Liv å få inn alle INNEN 1.SEPTEMBER,
Se bildet for detaljer.

 

Har du spørsmål?

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no