Sammarstreffet

Hvert år i uke 29, eller nest siste helga i juli, arrangeres Sammarstreffet. Et familievennlig arrangement med masse aktiviteter og tilbud. Både fFastboende, hytteeiere og tilreisende sørger for god stemning denne helga.

Sammarstreff 2020 kan ikke gjennomføres som tidligere år, men vi har likevel noen flotte aktiviteter å by på.

Fredag 17. juli arrangeres Osensjødreggen og på lørdag starter vi med Stabbursknappen Opp og fortsetter med Søre Osen Padleregatta. Vi har også et sommerlotteri på gang. 
Så kommer vi sterkere tilbake med et mer utfyllende program i 2021.

 

 

Spørsmål?

Her finner du oss

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no