Trysil-Knut rennet

Foto: Øivind Larsen

TK LOGO

 

 

 

 

 

Tid: Lørdag 30. Januar 2021
Sted: Søre Osen
Om rennet: 40 km, klassisk stil, fellesstart i oppdelte puljer basert på egenseedingsprinsippet. Med tidtaking for turklassen og uten tidtaking for trimklassen. Trysil-Knut rennet er seedingsrenn til Vasaloppet og Birkebeinerrennet.

Parkering: Gratis. I direkte nærhet til Samfunnshuset. Følg anvisningene til parkeringsvaktene.
Klasseinndeling: Vanlige turrennklasser. Det vil si for begge kjønn 15-16, 17-18, 19-20 og 5-årsklasser fra 21 og oppover.

Priser

450 kroner + adm.gebyr og evt. engangslisens.

Etteranmelding fra klokken 23.59 den 29.01.21 og da øker prisen til 550 + adm.gebyr og evt. Engangslisens.

Klikk her for mer informasjon.

Har du spørsmål?

Her finner du oss

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no