Badeplassen

Idyllisk badeplass

Grendeutvalget har opparbeidet en idyllisk badeplass ved sørenden av Osensjøen. Plassen har stort grøntanlegg, båtbrygge, sanitæranlegg med HC-toalett og lekeapparater.

Det er bra med utebord/sitteplasser og plassen blir flittig brukt av både barn og voksne!

Har du spørsmål?

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no