Boligtomter

Salg av boligtomter

Styret for SOG har etter søknad til Trysil kommue blitt innvilget tre nye GRATIS boligtomter på det regulerte området på Sjøenden. Dette er en videreføring av tidligere vedtak, hvor to tomter er solgt. Disse tomtene er tinglyst til nye eiere, som begge skal starte bygging i løpet av 2023. Pr 1.juni 2023 er det solgt 1 tomt til, slik at det nå er to tomter som kan tilbys gratis til interessenter. Etter dialog med administrasjonen i Trysil kommune vil det bli formalisert et tilflytterprosjekt til Søre Osen, i regi grendeutvalget.

Prosjekter og framstøt i forbindelse med avbøtende midler fra vindkraftverket, vil løpende bli vurdert opp mot dette, i arbeidet med å stimulere til økt tilflytting av barnefamilier.

Har du spørsmål?

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no