• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Om grendeutvalget

Grendeutvalget driftes av et styre bestående av 9 personer samt 3 varamedlemmer, utleiekontakt, renholder og en som klipper gress å holder orden på utearealer.

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

I tillegg å være et overbyggende organ for grendas foreningsliv og et kontaktpunkt opp mot Trysil kommune og andre offentlige enheter for både foreningsliv og privatpersoner.

ORG.NR: 993 414 808
BANKKONTO: 1890.10.27133

Grendeutvalget har en egen gruppe på facebook med over 2000 medlemmer du finner HER

Styrets hovedmål er å stimulere til økt tilflytting til grenda.

 

KONTAKTINFORMASJON

 

Spørsmål?

Her finner du oss

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no