• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Om grendeutvalget

Grendeutvalget driftes av et styre bestående av 9 personer samt 3 varamedlemmer, utleiekontakt, renholder og en som klipper gress å holder orden på utearealer.

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

I tillegg å være et overbyggende organ for grendas foreningsliv og et kontaktpunkt opp mot Trysil kommune og andre offentlige enheter for både foreningsliv og privatpersoner.

ORG.NR: 993 414 808
BANKKONTO: 1890.10.27133 - VIPPS 116346.

Grendeutvalget har en egen gruppe med over 2400 medlemmer på Facebook.

 

Søre Osen Grendeutvalg 2022:
 

Navn

Funksjon

Mobil

Helge Haugen

Leder

474 64 671

Geir Graff

Nestleder

934 59 260

Bente Irene Hauge

Kasserer / regnskap

952 82 172

Marianne Larsen

Sekretær

948 23 173

Tor Jomar Nordhagen

Styremedlem

916 27 786

Roger Bronken

Styremedlem

913 63 186

Anders Aaneby

Styremedlem

920 83 436

Ola Hagebakken

Styremedlem

469 29 856

Ivan Nergaard

Styremedlem

959 81 851

Anne Risberg Nygård

Varamedlem til styret

924 62 832

Erik Harviken

Varamedlem til styret

911 91 971

Keth Elen Janson

Varamedlem til styret

926 96 738

Edel Valbjørn

Renholder

976 19 503

Sigmund Nergaard

Gressklipping m.m.

915 18 307

Dag Lillerud

Gressklipping m.m.

920 56 783

Inger Harviken

Utleiekontakt

992 76 070

Gine Skei

Grendeavis, hjemmeside m.m.

979 63 458

 
Styrets hovedmål er å stimulere til økt tilflytting til grenda.

 

Har du spørsmål?

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no