Raskiftet besøkssenter

Raskiftet Besøkssenter er nå stengt. For sommeren 2020 vil det allikevel være mulig å gjøre avtale om et besøk, mot forhåndsavtale. Det må være minimum 12 stk pr gruppe.

Vennligst send en e-post til kontakt@sore-osen.no for nærmere avtale.

 

om besokssenter2

raskiftet vind

Raskiftet Vindkraftverk

Raskiftet vindkraftverk ligger på vestsiden av Osensjøen i Trysil Kommune. Planområdet for Raskiftet vindkraftverk er på cirka 27 km2. Høydedragene Raskiftet, Ulvsjøfjellet og Halvorsberget ligger på 770-809 meter over havet. Av området for selve vindkraftverket ligger cirka 78% av arealet i Trysil kommune og cirka 22% i Åmot kommune.

Prosessen med utbygging av Raskiftet vindkraftverk startet allerede i 2010. Etter omfattende vindmålinger og konsekvensutredninger ble beslutningen om utbygging fattet i 2015, og grunnarbeidene startet i august 2016. Anlegget består av 31 vindturbiner, og disse settes i drift høsten 2018.

Vindkraftverket eies av Austri Raskiftet, som igjen er eid av Eidsiva (20%), Gudbrandsdal Energi Fornybar (20%) og Stadtwerke München (60%). Utbygger er det svenske vindkraftselskapet OX2, og flere lokale entreprenører har deltatt i utbygginga.

Austris egen hjemmeside finner du her

Sentrale aktører

image
Eier 60% av Austri Raskiftet.
Besøk: SWM.de
image
Eier 20% av Austri Raskiftet.
Besøk: Eidsiva.no
image
Eier 20% av Austri Raskiftet.
Besøk: GEHolding.no
image
Utbygger av Raskiftet Vindkraftverk.
Besøk: OX2.com
  • 1

Har du spørsmål?

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no