Vannstanden i Osensjøen

Via en tjeneste fra GLB kan du til en hver tid få opplysninger om vannstanden i Osensjøen.

Send teksten «hent osen» til tlf nr 481 80 300

Se mer på Osensjøen Båtforening sin hjemmeside

Har du spørsmål?

Her finner du oss

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no