Vannstanden i Osensjøen

Via en tjeneste fra GLB kan du til en hver tid få opplysninger om vannstanden i Osensjøen.

Send teksten «hent osen» til tlf nr 481 80 300

Se mer på Osensjøen Båtforening sin hjemmeside

Har du spørsmål?

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no