Nyheter fra Søre Osen

Jule- og nyttårshilsen fra Grendeutvalget

Et år som ble annerledes er snart omme

Fra styret i SOG ønsker vi alle en riktig god jul, og et sterkt ønske om at 2021 normaliseres. Både hytteiere og fastboende fortjener å kunne treffes og omgås slik vi er vant med. Vi kan bidra til dette ved å være ydmyke opp mot smitteverntiltakene det legges opp til. Så ta vare på deg selv og de du omgås.

 

Spørsmål?

Her finner du oss

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no