Nyheter fra Søre Osen

Ny løypemaskin er på plass!

En svært gledelig og historisk begivenhet i Søre Osen skjedde i dag, når en splitter ny løypemaskin ankom grenda,

Dette er realisert gjennom midler fra Raskiftefondet, og en grundig og god prosjektering av høringsgruppa som grendeutvalget har nedsatt. Via Søre Osen IL og løypelaget Utogkut, blir det nå laget en helhetlig plan for skiløypenettet i grenda. På bildet ser vi fra venstre Jørn Barkenæs og Odd Ivar Hemstad fra leverandøren Antra, Roger Bronken og Erik Harviken som begge har vært sentrale i prosjekteringen. Maskina er en Kässbohrer PistenBully 100.

Vi vet hvor mye godt preparerte løyper betyr for både fastboende, hytteeiere og besøkende ellers. Med brede og tilpassede traséer, bør dette bli en veldig bra sak for alle, og en fin måte å bruke avbøtende midler på.

 

Spørsmål?

Her finner du oss

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no