Nyheter fra Søre Osen

Idrettslaget med ny hjemmeside

Søre Osen IL har utviklet en ny hjemmeside med tilpasninger til både nettbrett og mobil. Du finner den ved å gå inn på denne linken

Spørsmål?

Her finner du oss

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no