Nyheter fra Søre Osen

Osensjødreggen 2021

Det blir jakt på storørreten i år også.

Som et innslag i programmet for Sammarstreffet blir Osensjødreggen arrangert også i år. Vi har forsøkt å formalisere det litt mer i år, etter erfaring og ikke minst nyttige tilbakemeldinger fra de som deltok i fjor. Både fiskeforvatninga og båtforeningen er med oss, for å i vareta kompetanse og nødvendig sikkerhet. Flere detaljer om regler, premiering etc finner du på nettsiden til inatur.no der også påmeldingen skjer. Fiskekort kjøpes også via den siden. Vi håper på god deltakelse og at alle får en fin fiskeopplevelse på Osensjøen.

 

Har du spørsmål?

Her finner du oss

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no