Nyheter fra Søre Osen

Informasjon fra Bingostyret

Styret for Søre Osen bingo har bedt oss formidle informasjon om gjenåpning.

Etter at bingoen i Søre Osen har vært stengt siden oktober planlegger vi gjenåpning i høst, hvis smittesituajonen og regler knyttet til smittevern tillater det. I forbindelse med gjenåpningen har bingostyret fått i oppgave å utrede muligheten for kontantløs bingo, noe vi er i gang med. Nærmere informasjon om oppstartsdato og endringer knyttet til en eventuell kontantløs bingo, kommer vi tilbake med etter sommerferien.

 

Har du spørsmål?

Her finner du oss

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no