Nyheter fra Søre Osen

Ingen Bingo før i 2022.

Bingostyret har avholdt nytt møte, og bedt oss bekjentgjøre hva som ble besluttet:

Etter en ny vurdering velger vi fortsatt å holde bingoen stengt. Dette av hensyn til den økende smittesiyuasjonen i landet og uvisshet knyttet til tiden framover. Det vil bli tatt en ny vurdering i 2022.

 

Spørsmål?

Her finner du oss

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no