Nyheter fra Søre Osen

Husk å levere loddbøker.

Det nærmer seg trekning i sommerlotteriet, og alle som har loddbøker må levere disse sammen med oppgjør, senest onsdag 11.august til Anne Risberg Nygård eller Liv Risberg.

Oppgjør for bøkene kan også vippses direkte til en av dem, innen samme frist. Anne 924 62 832 eller Liv 902 04 623.

 

Spørsmål?

Her finner du oss

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no