Nyheter fra Søre Osen

Åpen kafe på Samfunnshuset lørdag 14.august.

Styret for Søre Osen Grendeutvalg inviterer til Åpen kafe på Søre Osen Samfunnshus lørdag 14. august fra kl 12 - 16. Det blir enkelt, med salg av kaffe og hembaka kaker. Er tenkt som en sosial møteplass med tilpasning til gjeldende smittevernregler. Kl 14 blir det trekning på sommerlotteriet med mange gør-fine gevinster. Velkommen!

 

Spørsmål?

Her finner du oss

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no