Nyheter fra Søre Osen

Årsmøte i Søre Osen Historierlag

Historielaget avholder sitt årsmøte fredag 27.august kl 18.00 på Samfunnshuset. Laget ble stiftet i 1996, og har dermed eksistert i 25 år. De har laget en jubileumsberetning på over 60 sider som er veldig fin. Alle medlemmer har fått denne tilsendt, sammen med innkalling til årsmøtet. Som det fremgår er årsmøtet åpent for alle.

 

Spørsmål?

Her finner du oss

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no