Nyheter fra Søre Osen

Åpent møte på Samfunnshuset den 7.sept.

Tirsdag 7.september kl 18.00 avholdes åpent møte på Søre Osen Samfunnshus. Møtet er i regi Trysil kommune og grendeutvalget oppfordrer sterkt til at mange setter av to timer til dette. Du blir selv informert og har mulighet til å komme med innspill til hvordan grendene bør framstå de neste 12 årene. Bra frammøte vil gi et positivt signal til både politikere og kommuneadministrasjon.

 

Spørsmål?

Her finner du oss

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no