Nyheter fra Søre Osen

Bruk stemmeretten din

Valglokalet i Søre Osen er åpent fra kl 12.00 - 18.00, mandag 13. september. Som i alle år er det kafeen på Samfunnshuset som er valglokalet.

 

Spørsmål?

Her finner du oss

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no