Nyheter fra Søre Osen

TV-aksjon 2021

Informasjon fra Grendeutvalget om årets TV-aksjon.

Vi tok opp dette på styremøte i Søre Osen Grendeutvalg den 6. d.m., og besluttet å avstå fra å gjennomføre dør til dør aksjon, med organisering av bøssebærere. Søre Osen er et stort geografisk område, som krever en del for å dekke opp alle husstander. Med dagens muligheter til å gi sitt bidrag via flere digitale enheter, føler vi aksjonsmodellen med bøssebærere er i ferd med å gå ut på dato.

Beslutningen gjenspeiler ingen som helst motstand mot at formålet med årets aksjon er godt. Du kan enkelt gi ditt bidrag på forskjellige vis ved å gå inn på DENNE LENKEN

Har du spørsmål?

Her finner du oss

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no