Nyheter fra Søre Osen

Fiberutbyggingen er i rute.

Fra Lokalavisa v/Monika Søberg har vi sakset oppdatert informasjon om status rundt bredbåndsutbyggingen i Trysil. Kommunens bredbåndskontakt, Marianne Fjelltveit kan meddele følgende:

- Arbeidene med å etablere bredbånd til resten av Trysil er godt i gang og i god rute. Etableringen av full bredbåndsdekning i Trysil skulle egentlig stå klart i år, men ble utsatt et år. Nå er planen at alle husstander som ønsker det, skal være tilknyttet bredbånd i løpet av 2022. Arbeidene ligger godt an, ifølge Fjelltveit.
- De er godt i gang og jobber bra. Noen områder er klare, og prosessen går som planlagt. Det er flere arbeidslag som jobber på flere steder parallelt. Nå er avtalen om å bruke Elvias stolper klar, og alt går veldig fint.

Sluttjobben omfatter et stort område. Det er 1100 husstander som skal få fiber i denne siste runden. Nybergsund, Innbygda, Buflogrenda, Pålsbyen, Rundfloen, Plassen, Østre Trysilvegen, Ljørdalsvegen, Tørberget, Flendalen, Feltvegen, Trysilvegen nord, Høgåsen og Osensjøen er de siste områdene som blir bygget ut.

Har du spørsmål?

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no