Nyheter fra Søre Osen

Spleiselag på gang!

Grendeutvalget inviterer til en spleis til Coop Marked Søre Osen. Gjelder finansiering til inspeksjon av tankanlegget, så vi kan prøve å komme videre i prosessen med kortpumpe for bensin og diesel ved nærbutikken vår.

Vi overfører det som kommer inn til butikkens konto når spleisen er avsluttet, om ca 30 dager. Du kan bli med på spleisen ved å gå inn på DENNE LENKEN

Har du spørsmål?

Her finner du oss

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no