Nyheter fra Søre Osen

Nettverk på Samfunnshuset

Det har vært litt problemer med det trådløse nettverket på Samfunnshuset, men dette ser ut til å fungere greit nå etter at vi skiftet ut ruteren. Vi mente å ha dette nettverket fritt og uten innloging, men det lot seg ikke gjøre. Nettverket heter Samfunnshus og passordet for å komme inn er det samme (Samfunnshus med stor S).

 

Har du spørsmål?

Her finner du oss

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no