Nyheter fra Søre Osen

Osensjødreggen 2022 er dessverre avlyst

På vegne av Søre Osen grendeutvalg ser vi oss dessverre nødt til å avlyse årets Osensjødregg. Dette arrangementet bygger på en økonomi som er prisgitt et forholdsvis stort bidrag fra fiskefondet. I år er det slik at fiskefondet, på bakgrunn av fondets retningslinjer, ikke har kunnet bevilge mer enn halvparten av det vi fikk forrige år. Dette resulterte i at planleggingsfasen ble for kort til at vi kan gjennomføre. Vi håper allikevel på å bruke året som kommer til å skaffe flere samarbeidspartnere som kan bidra, slik at vi får til et skikkelig arrangement som kan være levedyktig i mange år. Som mange kjenner til foregår det også i disse tider en sak i jordskifteretten som skal avgjøre fiskerettigheter rundt sjøen en gang for alle. Dette vil forhåpentligvis kunne bidra til at fiskeforvaltningen får en annen styringsform enn i dag, og det vil trolig åpne opp for å få med flere på et slikt flott tiltak som Osensjødreggen er.

Marianne og Bjørnar.

Har du spørsmål?

Her finner du oss

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no