Nyheter fra Søre Osen

Åpent og GRATIS seminar om arverett

Velkommen til et 2-timers seminar på samfunnshuset 25. august.

Monica Melgård har en relasjon til Søre Osen, og som det er kunngjort i både Grendeavis og Trysilposten holder hun et 2 timers åpent seminar omkring arveplanlegging og fremtidsfullmakt, torsdag 25.august på Samfunnshuset. Monica gjør dette helt fra fri vilje og eget initiativ, og som det framgår i annonsen koster det ingen ting. Grendeutvalget ordner noe godt til kaffen. Hun vil naturlig nok ha en oversikt over hvor mange som kommer, så meld deg på – se kontaktinformasjon i annonsen.

Styret for Grendeutvalget takker Monica for supert engasjement og raushet for grenda om et tema som sikkert er høyaktuelt for mange.

Har du spørsmål?

Her finner du oss

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no