Nyheter fra Søre Osen

Loddbøker må leveres innen 22.aug.

Loddsalget er avsluttet.

Grendeutvalget har styremøte på Samfunnshuset den 22/8 fra kl 18 til ca 20, og bøker kan leveres direkte dit den kvelden. Ellers kan bøker og oppgjør gjøres direkte til Anne eller Liv slik det ble informert om når dere mottok bøkene, innen samme dato.

Har du spørsmål?

Her finner du oss

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no