Nyheter fra Søre Osen

Vinnere i sommerlotteriet 2022

Vi har hatt trekning for sommerlotteriet. Sjekk om du er en av de heldige vinnerne..

 Stor takk til alle som har kjøpt lodd, og stor takk til alle som har solgt lodd! Her finner du listen over vinnerne.

Har du spørsmål?

Her finner du oss

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no