Nyheter fra Søre Osen

Boklansering og foredrag.

Fredag 2.desember kl 19.00 kommer Ole Martin Norderhaug til Søre Osen Samfunnshus. Sin brede kjennskap til historien om skogen i Trysil er nå festet mellom to permer. I tillegg til et foredrag vil det selvsagt bli mulig å kjøpe boka.

«Av skog er du kommet – Trysil gjennom 300 år» er skrevet av Ole Martin Norderhaug og forteller om hvordan hendelser utenfor Trysil og Norge påvirker utviklingen i Trysil fra begynnelsen av 1700-tallet. Her kan du lese om hvordan trelasthandlerne i Christiania skaffet seg tilgang til tømmer i Trysil og hvilke konsekvenser denne virksomheten fikk for bygda. Du kan lese om uår på 1800-tallet, svensk kapitals inntog i Trysil og kommunes skogkjøp rundt århundreskiftet. De store konfliktene mellom skogeiere og skogsarbeiderne og konflikter mellom grupper av arbeidere fikk konsekvenser for den politiske utviklingen i 100 år. For å motvirke arbeidsledighet og fraflytting måtte tryslingene begynne å utnytte utmarka til nye inntektsbringende virksomheter. I dag framstår Trysil som landets mest vellykkede turiststed.

Foredraget den 2. desember presenterer boka og gir en innsikt i denne historia med et spesielt blikk på Osensjøens rolle. 

Gratis inngang – det selges kaffe og kaker.

Har du spørsmål?

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no