Nyheter fra Søre Osen

Førjul på Samfunnshuset 4.desember.

Historielaget og grendeutvalget inviterer til førjulssøndag på Samfunnshuset, søndag 4.desember. I salen oppe selger grendeutvalget tradisjonell hjemmelaget julemiddag, og kaféen nede disponeres av historielaget. Der kan du sikre deg Søre Osen kalenderen 2023, og ta del i gammaldags juleverksted.

Vi håper og tror dette blir tatt godt i mot og mange fra hus og hytter støtter opp om arrangementet. Velkommen til alle!

Har du spørsmål?

Søre Osen Grendeutvalg

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

Adresse

 Søre Osen Grendeutvalg
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@sore-osen.no